Zrzeszenie Montażystów Stolarki

Zrzeszenie Montażystów Stolarki

Ogólnopolskie Zrzeszenie Dystrybutorów i Montażystów Stolarki (ZMS) jest samorządowym stowarzyszeniem, któremu przyświecają cele niezarobkowe polecające na zrzeszeniu środowiska montażystów stolarki budowlanej. Stowarzyszenie realizuje cele polegające na poprawnym i energoszczędnym montażu stolarki okiennej. Przedstawiciele stowarzyszenia prowadzą szkolenia i seminaria sprzyjające nabywaniu i szlifowaniu nowych umiejętności, podnoszenie kwalifikacji zawodowych i zacieśniania kontaktów zawodowych w branży montażu stolarki. Oferują oni wsparcie merytoryczne i wymianę informacji dotyczących nowych norm i zmian, inicjują opracowania techniczne i piszą artykuły powiązane z świadczeniem usług montażowych w branży oraz propagują zasady wykonywaniu poprawnego montażu przy realizowaniu nowych inwestycji budowlanych z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących norm.

Zrzeszenie Montażystów Stolarki