Przejdź do treści

Sposób, w jaki zamontujemy okno, zależy od miejsca jego osadzenia, rodzaju materiału ściany i metody wykończenia ościeża. Mocowanie okna musi zapewniać jego stabilność pod obciążeniem wynikającym z własnego ciężaru oraz sił dynamicznych spowodowanych naporem wiatru, otwieraniem i zamykaniem.

Wymaga to zapewnienia – w płaszczyźnie pionowej – stabilnego oparcia w otworze okiennym oraz stabilizacji poziomej poprzez montaż z użyciem kotew lub dybli. Montaż z użyciem kotew – stalowych płaskowników – osadzonych w ramie i przykręcanych do boku ościeża to najczęściej stosowany sposób.

Rozwiązanie takie umożliwia odsunięcie punktów mocowania w murze od jego krawędzi, co ma istotne znaczenie, gdy okno chcemy osadzić blisko zewnętrznej płaszczyzny warstwy nośnej. Drugi sposób to montaż z użyciem dybli – stalowych kołków rozporowych przechodzących przez ramę okienną. W ten sposób mocowane są okna w miejsce starych, co ogranicza później prace wykończeniowe – obróbkę wokół ramy.

Przygotowaliśmy dla Państwa następujące rodzaje montażu:

Montaż warstwowy BASIC (3 lata gwarancji szczelności)

Inwestycja, i to niemała, w energooszczędne okna traci sens, jeśli nie zostaną one właściwie zamontowane. Dla utrzymania przez okno deklarowanych parametrów termoizolacyjnych kluczowe jest właściwe uszczelnienie jego połączenia z murem. Nieszczelność w tym miejscu oznacza narażenie warstwy termoizolacji na wilgoć, a zawilgocona warstwa pianki poliuretanowej bardzo szybko i trwale traci swoje właściwości izolacyjne. Dlatego też zalecany jest warstwowy montaż okien, który zapewnia kompleksowe uszczelnienie warstwy izolacyjnej w złączu okiennym z obu stron, co w rezultacie zabezpiecza przed powstawaniem mostków termicznych, stratami energii, zawilgoceniem, a nawet zagrzybieniem glifów i ścian – czyli generalnie pogorszeniem jakości życia mieszkańców. Odpowiedni montaż drzwi balkonowych czy okien jest gwarancją solidnej izolacji termicznej, która w połączeniu z innymi elementami konstrukcji zabezpiecza przed niekontrolowanym uciekaniem energii. Tym samym możliwa jest oszczędność wynikającą z jej niższego zużycia.

Montaż warstwowy MEDIUM (7 lat gwarancji szczelności)

System montażu warstwowego okien illbruck, funkcjonuje na rynku z powodzeniem i uznaniem, od 2001 roku. Oferuje zgodne ze sobą wyroby do izolacji każdej z trzech warstw uszczelnienia złącza okiennego tj. ochrony pogodowej, izolacji termo-akustycznej oraz bariery dla wilgotnego powietrza z pomieszczenia budynku. Jest łatwy w montażu i pozwala na szybkie zestawienie właściwych produktów dla konkretnego przypadku – każdej sytuacji montażowej.

Pierwszy system ze znakiem jakości RAL. Zarówno poszczególne jego składowe, jak i cały system, spełniają normy jakości RAL. Tym samym illbruck jest pierwszym zestawem uszczelniającym, który został wyróżniony znakiem jakości.

Montaż warstwowy PREMIUM (20 lat gwarancji szczelności)

Na rynku panują dość powszechne, lecz błędne przekonania dotyczące izolacji i uszczelnienia okien. Pamiętaj, że nawet najbardziej energooszczędne okno nie spełni swojej funkcji jeśli nie zostanie prawidłowo zamontowane, czyli zaizolowane i uszczelnione.

WINS Flex to wysokoelastyczny, wysoce odporny na ekstremalne warunki pogodowe system 3-warstwowego montażu okien, niewymagający specjalnego przygotowania podłoża. Chroni nawet największe okna przed deformacją, doskonale przenosi wszystkie drgania budynku i zachowuje szczelność nawet w warunkach silnych obciążeń.

System WINS zwiększa szczelność okien o ponad 75% oraz praktycznie eliminuje zjawisko niekontrolowanej infiltracji powietrza przez złącza.

 

Montaż w warstwie termoizolacji GreenteQ Klima Konform 2.0
(5 lat gwarancji szczelności)

System greenteQ KLIMA KONFORM 2.0 został opracowany jako rozwiązanie umożliwiające montaż okien i drzwi w warstwie ocieplenia systemów ściennych. Elementy budowlane można montować w ramach tego systemu zarówno całkowicie poza nośną konstrukcją ściany, jak i w wariancie do połowy wysuniętym. Montaż drzwi i okien odbywa się za pomocą systemowych wkrętów montażowych greenteQ, przykręcanych bezpośrednio do profili greenteQ KLIMA KONFORM 2.0. Zamontowane na bryle budynku profile greenteQ KLIMA KONFORM 2.0 tworzą ramę o dobrych właściwościach termoizolacyjnych. Połączenie konstrukcji z warstwą ocieplenia elewacji nie stanowi problemu dla firmy budowlanej stawiającej ściany. Bez względu na to, czy mowa o montażu drzwi drewnianych, metalowych, balkonowych czy dużych oknach, system jest w stanie w bezpieczny sposób przenosić występujące siły z konstrukcji okna oraz obciążenia wiatrem i obciążenia użytkowe na konstrukcję nośną budynku. W tym celu profile przykleja się do powierzchni budynku, a także mocuje się je mechanicznie. Potwierdzeniem bezpieczeństwa systemu są raporty z badań, wystawione np. przez ift Rosenheim. System umożliwia późniejszą wymianę okna przy minimalnym potencjale jego zniszczenia.

Montaż w warstwie termoizolacji illbruck MOWO (5 lat gwarancji szczelności)

Systemowe mocowanie i uszczelnianie złącza okiennego w płaszczyźnie ocieplenia budynku

System illbruck MOWO jest próbą wprowadzenia standardu do montażu stolarki okiennej w warstwie ocieplenia, jako systemowe mocowanie okna z jednoczesnym uszczelnieniem złącza okiennego. Rozwiązanie wyklucza stosowanie pianki poliuretanowej, która w złączu okiennym wymaga natychmiastowego wręcz zabezpieczenia przed wilgocią i promieniowaniem ultrafioletowym. System nie zakłada również stosowania specjalnych konsoli do montażu, a rama instalacyjna dla okna wykuszowego, jest naturalnym przedłużeniem ościeża. Profile instalacyjne systemu poziomujemy w trakcie montażu, więc sami mamy wpływ na korektę podłoża montażowego w przypadku, gdy zostało niezbyt starannie wymurowane.

...montaż z myślą o Tobie.

Pojęcie ciepły montaż okien weszło już na dobre do słownika potocznych pojęć z zakresu techniki okiennej. Podstawowa różnica pomiędzy standardowym montażem okien, a tak zwanym ciepłym montażem sprowadza się do sposobu wykonania uszczelnień przestrzeni pomiędzy murem konstrukcyjnym budynku a ramą ościeżnicy okna. W montażu standardowym szczeliny dylatacyjne wokół okna wypełniane są tylko pianą PU. W ciepłym montażu termoizolacja z piany jest dodatkowo zabezpieczana od strony zewnętrznej foliami wodoodpornymi i paroprzepuszczalnymi oraz od strony wewnętrznej – foliami paroizolacyjnymi, czyli foliami o większym oporze dyfuzyjnym niż opór dyfuzyjny folii zewnętrznych. Warto również wspomnieć o montażu bram garażowych, które nieodpowiednio wstawione, podobnie jak okna czy drzwi nie będą spełniać swoich zadań. Dotyczy to wszystkich dostępnych na rynku wariantów, dlatego tak istotne jest wybranie rozwiązania właściwie dopasowanego do charakterystyki elementów.